-->

Screen

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Κανονισμός σχολείου

  • PDF

Βασικές αρχές Εσωτερικού Κανονισμού του 1ου Γενικού Λυκείου Ν. Μάκρης

Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας και προετοιμάζει τους νέους για την ομαλή ένταξή τους σ'αυτήν. Ως εκ τούτου η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη τάξης και η τάξη προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών.

Έχοντας αυτά υπ'όψη ο Σύλλογος καθηγητών του 1ου ΓΕ.Λ. Νέας Μάκρης και αναλογιζόμενος το δύσκολο ρόλο του σχολείου να συμβιβάσει το άτομο με την κοινωνία, να απαιτήσει, δηλαδή, τη συνεισφορά του στην ομαλή λειτουργία της, συνέταξε και ανακοινώνει τον παρακάτω εσωτερικό σχολικό κανονισμό.

Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.  

Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε με γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών, τις ομαλές κοινωνικές σχέσεις μαθητών και καθηγητών και μαθητών μεταξύ τους, την προστασία τους από εξωσχολικά στοιχεία που πλησιάζουν τους μαθητές με άνομους σκοπούς, την καθαριότητα του περιβάλλοντος του σχολείου και γενικά την εύρυθμη λειτουργία του και έχει ως εξής:

 

Φοίτηση

1)Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι:

1η ώρα   08:25 - 09:15

2η ώρα   09:15 - 10:00

3η ώρα   10:10 - 10:55

4η ώρα   11:05 - 11:50

5η ώρα 12:00 - 12:45

6η ώρα 12:50 - 13:30

7η ώρα 13:30 - 14:10

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Λυκείου υποχρεούνται να σέβονται και να τηρούν το ωράριο, να προσέρχονται κανονικά στο σχολείο πριν τις 08:25 για την πρωινή συγκέντρωση - ενημέρωση και να αποχωρούν μετά τη λήξη των μαθημάτων. Η εξωτερική πόρτα του σχολείου κλείνει στις 08:25 και ανοίγει για τους αργοπορημένους μαθητές στις 09:15, ώστε να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και να μη μένουν μαθητές στο χώρο του κτηρίου και του προαυλίου χωρίς επιτήρηση. Σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστερημένης προσέλευσης, ο μαθητής προσέρχεται στο γραφείο της Διεύθυνσης μαζί με τον κηδεμόνα του και παίρνει άδεια εισόδου στην τάξη με δικαιολογημένη απουσία.

2)Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου η αποχώρηση των μαθητών από το χώρο δεν θα γίνεται χωρίς την έγκριση του Διευθυντή και χωρίς ειδοποίηση των κηδεμόνων τους.

3) Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον, όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα, κ.α.).

4)Σε περίπτωση ασθενείας του μαθητή η απουσία δικαιολογείται εγκαίρως (εντός δέκα (10) ημερών από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο) από τον Γονέα στη Διεύθυνση του σχολείου. Οι γονείς για να δικαιολογήσουν τις απουσίες πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο, όπου και υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Υπάρχει ανώτατο όριο αδικαιολογήτων απουσιών , το οποίο σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται. Συγκεκριμένα:

i) Η φοίτηση κρίνεται επαρκής (ο μαθητής δικαιούται να προσέλθει στις εξετάσεις του Ιουνίου) όταν

  • Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 50
  • Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις 50, αλλά όχι τις 114 και οι πάνω από τις 50 είναι δικαιολογημένες.
  • Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις 114 και όχι τις 164 με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι πάνω από τις 50 είναι δικαιολογημένες από νοσοκομείο

β) Η διαγωγή είναι κοσμιοτάτη

γ) Ο μέσος όρος των τετραμήνων όλων των μαθημάτων είναι πλήρες 15

                 ii) Αιτιολόγηση απουσιών

  • Οι Γονείς μπορούν να δικαιολογούν απουσίες των παιδιών τους μιας ή δύο συνεχόμενων ημερών και για δέκα (10) συνολικά ημέρες στο σχολικό έτος.
  • Απαιτείται ιατρική βεβαίωση η οποία πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθενείας, όταν ο μαθητής απουσιάζει για περισσότερες από δύο (2) ημέρες.

5) Η αναίτια απουσία από διδακτική ώρα αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται πειθαρχικά από τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο των διδασκόντων. Οι απουσίες αυτές δεν δικαιολογούνται.

6)Η καθυστερημένη προσέλευση των μαθητών στην αίθουσα διδασκαλίας μετά τον καθηγητή τιμωρείται με απουσία και ο μαθητής παραμένει μέσα στην τάξη, δεδομένου ότι για λόγους εκπαιδευτικούς και λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπεται μαθητής να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτα στους διαδρόμους και στο προαύλιο του σχολείου, την ώρα που το τμήμα του έχει μάθημα.

7)Τα τμήματα ανά τάξη χωρίζονται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά, εκτός περιπτώσεων που προβλέπονται από το νόμο.

8) Οι επισκέψεις εξωσχολικών σε μαθητές, αν παραστεί ανάγκη, θα γίνονται μόνο με άδεια του Διευθυντή ή του καθηγητή που εφημερεύει.

9)Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές της Α΄ τάξης, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, το οποίο μπορεί να βρεθεί και στην ιστοσελίδα του σχολείου (htt://lyk-n-makris.att.sch.gr

Για να απαλλαγεί ο μαθητής από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για λόγους υγείας, πρέπει ο κηδεμόνας να υποβάλει αίτηση απαλλαγής με σχετική ιατρική βεβαίωση στο Σχολείο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.

 

Συμπεριφορά - Υποχρεώσεις

1) Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια, σεβασμό και ευγένεια προς το εκπαιδευτικό προσωπικό και προς τους συμμαθητές τους. Οι βίαιες έριδες, έστω και με πνεύμα αστεϊσμού, καθώς και η χειροδικία, η αυτοδικία και οι άκοσμες εκφράσεις ελέγχονται αυστηρά, θεωρούνται παραπτώματα και αντιμετωπίζονται αναλόγως και κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και το Σύλλογο των καθηγητών.

2) Οι μαθητές οφείλουν, όχι μόνον να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία, αλλά και να μην παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση.

3) Οι απουσιολόγοι είναι υπεύθυνοι για το Βιβλίο Ύλης και το Απουσιολόγιο, τα οποία είναι δημόσια έγγραφα. Τα παραλαμβάνουν το πρωί από το Γραφείο, καταχωρίζουν προσεκτικά τις απουσίες, με τις απαραίτητες, αν χρειαστεί, παρατηρήσεις και τα επιστρέφουν το μεσημέρι συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους διδάσκοντες.

4) Η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές εξορμήσεις, στις επετειακές, πολιτιστικές, μορφωτικές, αθλητικές εκδηλώσεις που οργανώνει το σχολείο είναι υποχρεωτική.

5) Εξαιρετικά ωφέλιμη για τους μαθητές είναι η συμμετοχή τους σε καινοτόμες δράσεις και προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως περιβαλλοντική αγωγή, πολιτιστικά προγράμματα, διαπολιτισμική αγωγή, αγωγή υγείας, έκδοση περιοδικών, εφημερίδας, αγωγή καταναλωτή, κ. α. Τα προγράμματα αυτά συνθέτουν ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, μέσα στις οποίες οι μαθητές μπορούν να διοχετεύσουν την ενεργητικότητά τους, με συνθήκες ελεύθερης έκφρασης και αυθόρμητης επιλογής.

6) Το Σχολείο έχει υποχρέωση να προστατεύει την υγεία των μαθητών και να καταπολεμά την απόκτηση βλαπτικών συνηθειών, γι' αυτό απαγορεύεται αυστηρότατα το κάπνισμα στο σχολικό χώρο κατ'εφαρμογή της υγειονομικής διάταξης ΥΙ/Γ.Π./Οικ. 76017/29/07/2002 (ΦΕΚ 1001, τ. Β΄) του ΥΠ. Υγείας.

7) Η αμφίεση των μαθητών και μαθητριών πρέπει να είναι ευπρεπής και να συνάδει με την ιδιότητα του μαθητή.

8) Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και προσεκτικοί οφείλουν να είναι οι μαθητές στο θέμα της καθαριότητας και της αισθητικής όλων των χώρων του σχολείου. Η ρύπανση του σχολικού χώρου με απορρίμματα ή η αναγραφή συνθημάτων στους τοίχους συνιστούν παραπτώματα. Η ρύπανση εξάλλου των χώρων υγιεινής εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία. Αποτελεί δείγμα πολιτισμού για τους μαθητές να φροντίζουν για την καθαριότητα του Σχολείου, να μην προκαλούν ζημιές, να σέβονται, να προστατεύουν και να αγαπούν το χώρο που τους φιλοξενεί. Επίσης δείγμα περιβαλλοντικής αγωγής και οικολογικής συνείδησης είναι η μη αλόγιστη σπατάλη χαρτιού και σαπουνιού.

9) Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 132328/Γ2/7-12-2006 και τις σχετικές κυρώσεις. Σε περίπτωση ανάγκης οι μαθητές να ζητούν να τηλεφωνήσουν στους κηδεμόνες τους από τα τηλέφωνα της Γραμματείας του Σχολείου.

10) Απαγορεύεται η χρήση του ασανσέρ χωρίς δικαιολογημένη άδεια από τη Διεύθυνση.            

11) Η προσοχή και η τήρηση των οδηγιών του σχολείου επιβάλλεται και για λόγους ασφαλείας των μαθητών.

12) Γενικά συνιστάται η συνεργασία των Πενταμελών Μαθητικών Συμβουλίων και του Δεκαπενταμελούς με το Σχολείο για την εφαρμογή των αρχών και των κανόνων της σχολικής ζωής σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.

 

Πειθαρχία - Κυρώσεις

Αν διαπιστωθεί ότι κάποιοι μαθητές παραβαίνουν τους κανόνες συμπεριφοράς παρακωλύοντας το έργο του σχολείου ή ότι βλάπτουν τους συμμαθητές τους, τότε είναι αναγκαίο να επιβληθούν κυρώσεις (ποινές), σύμφωνα πάντοτε με τη σχολική νομοθεσία και με τις αρχές της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας. Οι Γονείς ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά των παιδιών τους και την επιβολή κυρώσεων.

Η συνέπεια στην τήρηση του Κανονισμού και η συμπεριφορά - τόσο η ατομική των μαθητών όσο και η ομαδική των μαθητικών κοινοτήτων - εκτιμώνται και επαινούνται αναλόγως, κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων καθηγητών του Σχολείου.

 

 

Συνεργασία Σχολείου - Γονέων

Η στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τους Γονείς των μαθητών καθώς και με τον εκλεγμένο Σύλλογο κρίνεται απολύτως αναγκαία, διότι ιδίως σε θέματα αγωγής και συμπεριφοράς, η προσπάθεια του Σχολείου δεν μπορεί να τελεσφορήσει χωρίς τη συμπαράσταση της οικογενείας. Οι γονείς πρέπει να φροντίζουν για τη δημιουργία καλών σχέσεων με το εκπαιδευτικό προσωπικό, έτσι ώστε να ενισχύεται και η εμπιστοσύνη του μαθητή στο Σχολείο και στο Δάσκαλο. Είναι απαραίτητο να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του Σχολείου για θέματα που αφορούν το παιδί τους, και επίσης να προσέρχονται στις ενημερωτικές-παιδαγωγικές συγκεντρώσεις που οργανώνονται κατά καιρούς. Εξάλλου οι Γονείς είναι αυτοί που θα μεριμνήσουν για την τακτική και ανελλιπή φοίτηση των παιδιών τους και η συνεχής επαφή και επικοινωνία βοηθά σ'αυτό.

Ευελπιστούμε στην πρόθυμη συνεργασία των Γονέων ώστε να διευκολυνθεί το έργο μας. Κοινή επιδίωξη όλων μας είναι η βοήθεια των παιδιών και η αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου.  

Προαγωγή μαθητών Α και Β τάξης

Στις Α και Β τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ο Γενικός Μέσος Όρος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται, και εκφράζεται με προσέγγιση δέκατου. Η βαθμολογία του κάθε μαθητή στην «Ερευνητική Εργασία» προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα και εκφράζεται με προσέγγιση δέκατου. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς αναγράφεται στο οικείο αποδεικτικό.

 

Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Οι μαθητές που δεν προάγονται, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του 9,5. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή με απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο/κλάδους μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο/στους κλάδους του μαθήματος στον οποίον/στους οποίους υστέρησε.

 

Απόλυση μαθητών Γ τάξης

Στη Γ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ο Γενικός Μέσος Όρος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δέκατου. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς αναγράφεται στο Απολυτήριό τους.

 

Για την απόλυση των μαθητών απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Οι μαθητές που δεν απολύονται , παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του 9,5.

                                                                                                                                 Νέα Μάκρη, 25/09/2017

                                                                                                                                Ο Διευθυντής

                                                                                                                 Κοτσολάκος Κυριάκος

                                                                                                                                  Φιλόλογος

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 19 Μάρτιος 2018 20:03

You are here Σχολειο Κανονισμός σχολείου